Prof. Dr. Aydın Ayaydın Öğretmenevi ve ASO

 
  •    
  •    
RABAT KALESİ

Mardin Derik ilçesinin 15 kilometresinin hisaraltı köyünde bulunan kalenin geçmişi ,günümüze kadar
ulaşamamış vede yeteri kadar kaynaklarda bilgiye rastlanamamıştır. Bunun sonucunda kalenin yapılan
tarihi tam olarak bilinememektedir. Kale, Artuklular döneminde birtakım ilavelerle onarılarak yenilenmiştir.
Günümüze gelen kalenin kalıntılarından görülen kalenin yapımı, yöresel kesme taştan ve moloz taştan
yapıldığı anlaşılmaktadır. Oldukça büyük ölçüde olan kale dikdörtgen yapıdadır. Kulenin yer alan
köşelerinde dört gözetleme yeri bulunup 15 metre yüksekliğe kadar ulaşılabilmektedir. Kazı çalışmaları
sonucu, kale içerisinde yer altında depoları ve birtakım barınakların olduğu kalıntılara rastlanılmıştır. Kale
içerisindeki rastlanan bir diğer bölüm ise,kale komutanına ait bir köşke ait olduğu da iddia
edilmektedir. Kale, Kuzeyden güneye doğru uzanan geniş bir vadi üzerinde kurulmuştur. Bugünkü yıkılan
harabeler arasında saray ve kilise gibi bina kalıntıları hala durmaktadır.Roma döneminde kalan bir şehir
olduğu tahmin edilen kilisede haç işaretlerinin bulunduğu yekpare taşlarından oluşan binalar ortaya
çıkmıştır.

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.