Prof. Dr. Aydın Ayaydın Öğretmenevi ve ASO

 
  •    
  •    
DERA SOR KİLİSESİ

Derik ilçesi sınırlarında Keldanilere,Süryanilere ve Ermenilere ait 6 kilise olduğu söylenilmektedir. Dera
sor kilisesi, 6 kiliseden en eski kalan kiliseler arasındadır.1650 yılında temeli atılarak Surp Kevork
Ermeni Kilisesi olarak da anılmaktadır. Dêra Sor Kilisesi, bugüne kadar ayakta kalmayı başarmıştır.
Kilse,hem ibadet hem de eğitim amaçlı iki bölümden oluşmaktadır. Kilisenin yapımında kırmızı toprak
kullanılmış, Kürtçe dilinde ‘Kırmızı Kilise” anlamına gelen Dêra Sor adı verilmiştir.

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.